Lična zaštitna oprema

 

 

Odeća visoke vidljivosti se koristi u javnim komunalnim preduzećima, službama saobraćaja, u elektroprivredi kao i na svim poslovima gde je neophodna odeća visoke vidljivosti za radnike.