ZAŠTITA I RAZVOJ SIGURNOSTI
 • ORMARIĆ ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI TIP TS4

   

  Komplet za pružanje prve pomoći - ormarić i punjenje sa osnovnim sadržajem za pružanje prve pomoći.

   

  Prema Uredbi o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, osnovno punjenje ormarića tip TS4 sadrži:
 • 1) Kaliko zavoj 10 cm x 5 m (5kom)
 • 2) Kaliko zavoj 6 cm x 5 m (5 kom)
 • 3) Kaliko zavoj 5 cm x 5 m (5 kom)
 • 4) Kaliko zavoj 2,5 cm x 5 m (5 kom)
 • 5) Individualni prvi zavoj sa jednim jastučetom 12 cm x 10 cm (2 kom)
 • 6) Sterilna gaza po 1 m – pojedinačno pakovanje 80 cm x 100 cm (2 kom)
 • 7) Sterilna gaza po ½ m - pojedinačno pakovanje 80 cm x 50 cm (2 kom)
 • 8) Sterilna gaza po ¼ m - pojedinačno pakovanje 80 cm x 25 cm (3 kom)
 • 9) Vazelinska gaza 10 cm x 10 cm (2 kom)
 • 10) Trougla marama 100 x 100 x 140 cm gustine 20 x 19 (5 kom)
 • 11) Sanitarska vata 100 gr (1 kom)
 • 12) Lepljivi flaster na koturu 2,5 cm x 5 cm (3 kom)
 • 13) Adhezivni zavojni materijal 10 cm x 4 cm (5 kom)
 • 14) Rukavice za jednokarnu upotrebu, par (10 kom)
 • 15) Sigurnosna igla (10 kom)
 • 16) Makaze sa zaobljenim vrhom (1 kom)
 • 17) Termo-izolaciona folija (3 kom)
 • 18) Maska za davanje veštačkog disanja za jednokratnu upotrebu (5 kom)
 • 19) Specifikacija materijala (1 kom)
 • Nema dodatnih informacija.