Lična zaštitna oprema

PROPAK - izolacioni aparat za disanje

SCOTT PROPAK je izolacioni aparat otvorenog kruga za disanje. Sastoji se od zadnje ploče, pojasa za nošenje boce i pneumatskog sistema koji se opet sastoji od konektora za cilindar, reducira, merača pritiska, pištaljke i ventila na zahtev.

 

PROPAK može biti konfigurisan na različite načine, sa jednim ili dva cilindra. Osim toga, postoji i širok opseg nastavaka - nadogradnje za različite primene, uključujući Airline, split ventil na zahtev (SDC), spašavanje drugog lica (eng. Rescue Second Man - RSM) i za dekontaminaciju.

 

PROPAK se može koristiti sa čeličnom ili sa kompozitnom bocom, kao i sa raznim vrstama maski kao što su Vision 3. Promask PP ili Panaseal.

 

PROPAK je prventsveno namenjen profesionalnim vatrogascima ali pogodan je za obezbeđivanje zaštite disajnih organa u bilo kojoj oblasti industrije.

 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kompaktni ventil pozitivnog pritiska je servo asisitiran uređaj koji radi kao dijafragmni mehanizam sa malim otporom prilikom udisaja. Poseduje dinamički odgovor na brz, povećan udah, automatski inicira prvi udah a ima i mogućnost slobodnog premošćivanja (bypass). Prednost je u tome što se bajpas reguliše rotirajućom ručicom bez potrebe za pritiskanjem dugmeta sve vreme. Komponenta je brizgana od poliamida i acetila sa gumenom zaptivkom i dijafragmom.

 

Aktivacija prvog udaha od -20 do - 30 mbar
Maksimalan protok u trenutku 500 litara/minuta
Protok bajpasa 150 litara/minuta normalno
Statički pozitivan pritisak 1,0 - 4,0 mbar

 

REDUCIR VENTIL

Prvi stepen reducir ventila predstavlja nepodesivu oprugu smeštenu u klipni mehanizam koji je sa spoljašnje strane zaštićen venitlom pritiska. Kućište ventila i kapa, zaštićene su niklovanim mesinganim kućištem sa oprugom od nerđajućeg čelika i creva U-uloška.

 

SPOLJNI PRITISAK

200 bar izlaz 5,5 do 9,5 bar
300 bar izlaz 6,0 do 11,0 bar
Ventil oslobađajućeg ventila otprilike 13,5 bar
Ograničavač protoka ka crevu merač pritiska < 25 litara u minuti

 

CREVO SREDNJEG PRITISKA

Maksimalni radni pritisak 16 bar
Maksimalni pritisak za eksploziju creva 80 bar

 

CREVO VISOKOG PRITISKA

Maksimalni radni pritisak 450 bar
Maksimalni pritisak za eksploziju 800 bar