Lična zaštitna oprema

 

Aluminizirana odeća je dizajnirana da štiti korisnike koji su izloženi toploti i vatri. Proizvodi se od specijalnog materijala kao što su Aramid (Kevlar) u kombinaciji sa ugljeničnim vlaknima. Šavovi su šiveni Kevlar koncem da bi bili vatrootporni. Aluminizirani sloj sa spoljašnje strane refelktuje do 90% radijacije i štiti kornisnika od prskanja istopljenog liva. Materijali imaju odličnu mehaničku otpornost. Aluminizirana odeća se koristi u livnicama i u crnoj i obojenoj metalurgiji i dostupna je u više nivoa zaštite.