Lična zaštitna oprema

FREE HAND

Free hand rukavice se koriste za svaku delatnost i pružaju maksimalan komfor pri radu. Zahvaljujući kvalitetnim materijalom koji se koristi za proizvodnju ovih rukavica, Vaše ruke će biti zaštićene, a vaši pokreti neće biti ničim sputani.