Lična zaštitna oprema

 

 
Rukavice su proizvedene od prirodnog lateksa i poseduju visoke elektroizolacione karakteristike. Dostupne su u svim nivoima zaštite u zavisnosti od jačine električne energije. Većina rukavica je u skladu sa RC kategorijama:

 

kategorija R - otpornost na ulje, ozon i visoka mehanička otpornost

 

kategorija C - otpornost na niske temperature